Mgr. Barbora Bulantová

 

 

 

Email: bbulantova@gmail.com

Kurzy: C1_2 (středa 9:10-10:40)

When I was a little girl, my dream was to become either the greatest classical piano player of all the time or a shop assistant. Preferably both. And still everyone would tell me that I‘d follow in my mum’s (and grandma’s and great-grandpa‘s) footsteps and be a teacher. Well, it seems to run in our family, I can’t deny that. And although I always defied the picture of me standing in front of a class full of people, here I am. And I wouldn’t change it for the world. One of my lifelong goals as a teacher is to erase foreign language anxiety for good (at least from my classes). I am a big language enthusiast and a fan of Bohuslav Martinů. I also secretly love English syntax, even though I sometimes pretend not to.

Jako malá holka jsem se chtěla stát buď největší pianistkou všech dob, nebo prodavačkou. Nejlépe obojím. A stejně mi všichni říkali, že jednou budu kráčet ve šlépějích mojí maminky (a babičky a pradědečka) a budu učit. Asi to máme v rodině, to nemůžu popřít. A i když jsem se dlouho vehementně bránila představě, jak stojím před třídou plnou lidí, stejně jsem tak skončila. A za nic bych to nevyměnila. Jedním z mých velkých učitelských cílů je nadobro vymazat ze světa (nebo alespoň z mých hodin) strach z cizích jazyků. Jsem velký jazykový nadšenec a fanynka Bohuslava Martinů. Také tajně miluji anglickou syntax, i když občas předstírám, že to tak není.

Úvod > Náš tým > Učitelé > Mgr. Barbora Bulantová